Βασίλης Αλεξάκης (2)

Έλεγχος Ταυτὀτητας

(First Printing in Country)

Main Details
Credits
Author Βασίλης Αλεξάκης (2)
Publisher Εξάντας
Copyright Holder Εξάντας
Copyright Holder Βασίλης Αλεξάκης (2)
Translated by Βικτώρια Τράπαλη
Date
First Printing in Country
Format Paperback
Publication Location Athens, Greece
Genre
Page Count 200 pages
Language Modern Greek (1453-)
Original Language French
Original Title Controle D' Identite
Notes Originally written in the French language, published as "Controle d' identite" Paris, Seuil 1985.
Translator's name not mentioned on the book itself, info found here: is.gd/CzHSyW
Dedication by the author: "Στον Τόμισλαβ Τοντόροβιτς"

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment