Jan Kochanowski

Fraszki. Pieśni. Treny

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Jan Kochanowski
Series Designer Sewer Salamon
Cover/Jacket Design by Adam Kiepura
Typeset by Anna Olek
Selected by Marta Tomczyk
Editor Marta Tomczyk
Annotated by Marta Tomczyk
Cover Art by Jan Stanisławski
Publisher Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Copyright Holder (This Edition) Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Afterword by Marta Tomczyk
Series Arcydzieła literatury polskiej
Works
Date
This Edition Published
Copyright
Identifying Codes
ISBN 83-7389-598-1
Barcode 9788373895980
Format Paperback
Publication Location Kraków, Poland
Genre
Page Count 120 pages
Language Polish
Original Language Polish
Chapters Fraszki
Księgi pierwsze

2 Na swoje księgi
3 O żywocie ludzkim
4 Z Anakreonta
7 Na starą
8 Z Anakreonta
14 Raki
18 Na niesłowną
21 Na nabożną
22 Na grzebień
25 Na Konrata
26 Do Mikołaja Firleja
31 Epitafium Kosowi
32 O tymże
33 O zazdrości
36 Do gościa
40 Z Anakreonta
41 Na poduszkę
46 Na łakome
68 O Staszku
71 Epitafium Jędrzejowi Żelisławskiemu
76 Z Anakreonta
77 Na sokalskie mogiły
79 O Doktorze Hiszpanie
80 O ślachcicu polskim
81 Epitafium dziecięciu
82 Na młodość
83 Na starość
85 Na frasowne
87 O fraszkach
88 Do miłości
90 Na ucztę
98 O miłości
101 O żywocie ludzkim

Księgi wtóre
1 Ku muzom
2 Do Jadwigi
3 O rozwodzie
6 Na lipę
8 Na różą
16 O koźle
19 O kapelanie
25 O kaznodziei
33 Do dziewki
37 Do snu
40 Do Wojtka
48 Na zachowanie
56 Nagrobek Pawłowi Chmielowskiemu
60 Do nieznajomego
66 Do Hanny
70 Nagrobek opiłej babie
72 Do dziewki
73 O rozkoszy
74 Na historyją trojańską
76 Do swych rymów
78 Do przyjaciela
89 O nowych fraszkach
94 O miłości
95 O Rzymie
100 Do wojewody
106 Na Most Warszewski

Księgi trzecie
1 Do gór i lasów
2 Do pana
7 Na lipę
9 O miłości
10 Do miłości
14 Do poetów
17 O swych rymiech
22 Na heretyki
23 Do Pawła
27 O Hektorze
28 Do Magdaleny
29 Do fraszek
33 Do miłości
36 Do doktora
37 Na dom w Czarnolesie
39 O fraszkach
47 Do Zofijej
52 Nagrobek kotowi
54 Na zdrowie
68 Na śklenicę
70 O koźle
72 Modlitwa o deszcz
73 Do Mikołaja Firleja
76 Człowiek boże igrzysko
79 Nagrobek gąsce
82 Do dziewki

Pieśni

Księgi pierwsze

Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XII
Pieśń XIV
Pieśń XVI
Pieśń XX

Księgi wtóre

Pieśń III
Pieśń V
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIV
Pieśń XIX
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Pieśń XXV

Pieśń Świętojańska o sobótce

Panna I
Panna II
Panna III
Panna IV
Panna V
Panna VI
Panna VII
Panna VIII
Panna IX
Panna X
Panna XI
Panna XII

Treny

Tren I
Tren II
Tren III
Tren IV
Tren V
Tren VI
Tren VII
Tren VIII
Tren IX
Tren X
Tren XI
Tren XII
Tren XIII
Tren XIV
Tren XV
Tren XVI
Tren XVII
Tren XVIII
Tren XIX
Tren XX - albo sen
Epitafium Hannie Kochanowskiej

Posłowie

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment