Lew Tołstoj*

Wojna I Pokój (Tom I)

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Lew Tołstoj*
Series Biblioteka Powszechna
Publisher Państwowy Instytut Wydawniczy
Translated by Andrzej Stawar
Preface by Jarosław Iwaszkiewicz
Cover/Jacket Design by Aleksander Stefanowski
Printed by Drukarnia im. Rewolucji Październikowej
Works
Date
This Edition Published
Printed
Identifying Codes
Price 40 zł
Edition No. V
Other Nr zam. 1280/63. L-36
Format Paperback
Publication Location Poland
Page Count 480 pages
Language Polish
Original Language Russian
Original Title Война и мир
Dimensions
(H × W × D)
Weight
Chapters Lew Tołstoj
Część pierwsza
Część druga
Część trzecia
Przypisy

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment