Sulimir Stanisław Żuk

Skrawek Piekła Na Podolu. Huta Pieniacka - Hucisko Brodzkie

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Sulimir Stanisław Żuk
Printed by Drukarnia ASD
About/Subject Edward Gross
About/Subject Kresy
About/Subject Homicide
Date
This Edition Published
Identifying Codes
ISBN 976-83-924746-0-9
ISBN 978-83-924746-0-9
Edition No. II
Format Paperback
Publication Location Poland
Genre
Page Count 162 pages
Language Polish
Chapters Słowo wstępne
Ojczyzna Wolna
Urszulin
Koniec mojego szczęśliwego świata
Agresja sowiecka
Klęska Armii Czerwonej
Następny okupant - Niemcy
Fortyfikacja obronna
Napad na dom Kierepków, rodziców mojej mamy
Zbrodnia czai się pod naszym domem
Hucisko Brodzkie przestaje istnieć
Zagłada Huty Pieniackiej
Pogrom polskiej ludności w Podkamieniu
Ratujemy wartość największą - życie
Po latach
Ilustracje
Załącznik 1 (Lista zamordowanych w Hucisku Brodzkim 13 lutego 1944 r., opracowana przez Gracjana Adamowicza, naocznego świadka wydarzeń)
Załącznik 2 (O zamordowanych w Hucie Pieniackiej + Wykaz mieszkańców wsi Huta Pieniacka zamordowanych 28 lutego 1944 r.)
Załącznik 3 (Zagłada Huciska Brodzkiego - rapsod żałobny)
Bibliografia
Mapa okolic Urszulina
Notes Published in Warszawa
ISBN on the back cover: 976-83-924746-0-9
ISBN inside of the book: 978-83-924746-0-9

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment