Samuel Beckett

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Co-Author Jan Błoński
Co-Author Marek Kędzierski
Copyright Holder Jan Błoński
Copyright Holder Marek Kędzierski
Series Editor Michał Sprusiński
Series Editor Lech Budrecki
Series Klasycy literatury XX wieku
Graphic Design Jan Bokiewicz
Printed by Zakłady Graficzne W Katowicach
Publisher Czytelnik
Works
Date
This Edition Published
Copyright
Identifying Codes
ISBN 83-07-00687-2
Format Paperback
Publication Location Warsaw, Poland
Page Count 144 pages
Language Polish
Notes Wydanie I. Nakład 20 320 egz.
Zam. wyd. 309; druk.: 0069/1100/82; Z-100.

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment