Stanisław Lem

Doskonała próżnia - Wielkość urojona

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Stanisław Lem
Copyright Holder Stanisław Lem
Layout Design Władysław Targosz
Editor Urszula Srokosz
Technical Editor Małgorzata Kwiecień-Szczudłowa
Publisher Wydawnictwo Literackie
Printed by Drukarnia Wydawnicza Im. W.L. Anczyca
Works
Date
This Edition Published
Copyright
Identifying Codes
ISBN 83-08-01487-9
Format Trade Paperback
Publication Location Kraków-Wrocław
Page Count 392 pages
Language Polish
Notes Wyd. III. Nakład 70 000 + 350 egz.
Zam. nr 1411/85, L-14-57.

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment