Martí Sales

Ara És El Moment - Breu Crónica Oral Dels Indis Catalans

(First Published)

Main Details
Credits
Author Martí Sales
Publisher AMSTERDAM Llibres
Cover Art by Neruuu
Printed by Liberdúplex
Date
First Published
Identifying Codes
Barcode 9788492941636
ISBN 978-84-92941-63-6
DL (Spanish) B-6.809-2012
Format Paperback
Genre
Page Count 160 pages
Language Catalan
Chapters -Contra la nostàlgia
-Un canvi col-lectiu
-Elogi de la diferència
-Toro Sentado
-Patinant pel Montseny
-El desembarcament del cool
-La millor truita de patates
-Què fou del rock català?
-El motor és la música
-Tot és ara i res

Comments

Login or Register to post a comment