Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ)

(Second Impression)

Main Details
Credits
Publisher Υπουργείο Μεταφορών Και Επικοινωνιών
Publisher Ίδρυμα Ευγενίδου
Supervision/Oversight Ευαγγελία Τσάγκα
Supervision/Oversight Ανδρέας Λάτσινος
Supervision/Oversight Γεώργιος Πατρής
Supervision/Oversight Ιωάννης Αλεξάκης
Date
Second Impression
First Published
Identifying Codes
ISBN 13 978-960-337-071-0
Format Soft cover
Publication Location Athens, Greece
Page Count 230 pages
Language Greek
Original Language Greek
Chapters Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
Μέρος Πρώτο: Οδική σήμανση και σηματοδότηση. Κανόνες οδικής συμπεριφοράς
Μέρος Δεύτερο: Τεχνικές προδιαγραφές, απογραφή, ταξινόμηση, θέση σε κυκλοφορία και οδήγηση οδικών οχημάτων
Μέρος Τρίτο: Διοικητικά μέτρα. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Πίνακας σχεδίων πινακιδίων σήμανσης οδών
Πίνακας των άρθρων του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999)
Πίνακας ποινών Κ.Ο.Κ.
Απόφαση σχετική με το "Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων" (Σ.Ε.Σ.Ο.)
Περιγραφή των κωδικοποιημένων νόμων

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment