Chriet Titulaer

Van Edison Tot CD-Video

1988 (First Published)

Main Details
Credits
Author Chriet Titulaer
Publisher Chriet Titulaer Produkties b.v.
Copyright Holder Chriet Titulaer Produkties b.v.
Foreword by R. van der Vlis
Designed by Esenes Reklame
Date
First Published 1988
Format Hardback
Genre
Page Count 128 pages
Language Dutch
Chapters 6 Radio
16 Van langspeelplaat tot DAT
26 Televisie
36 De omroep in Nederland
48 Kabeltelevisie en de glasvezel
60 Video : hard- en software
72 De videofilm en de videofoto
80 Beeldplaat en compact disc
90 Huiscomputers
108 Informatie op het beeldscherm
118 Satellieten strooien met televisieprogramma's
Notes Op de Firato '88 werd de CD Video op grootse wijze geïntroduceerd. Het is ongelooflijk hoe snel de veranderingen op audio-visueel gebied zich voltrekken. Pas één eeuw geleden begon de eerste ontwikkeling (grammofoon) in de huiskamer te komen. Nu zijn de Compact Disc, de videorecorder en satellietontvangst heel gewoon aan het worden.
In dit boek zet Chriet Titulaer heden, verleden en toekomst op een rijtje. Hij behandelt radio, televisie, video, de grammofoonplaat, de huiscomputer, kabeltelevisie, satellieten, teletekst, video, de CD-familie, de beeldplaat, de DAT recorder en nog veel meer.
Een spectaculaire reis vanaf het ontstaan tot in de verre toekomst van de audio-visuele wereld.

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment