Edward Gigilewicz

Lublinland - Państwo Żydowskie w planach III Rzeszy

2004 (This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Edward Gigilewicz
Publisher Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
Series Biblioteka Białych Plam
Copyright Holder Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c.
Printed by Polskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
Cover/Jacket Design by Paweł Wojcieszek
Composition Anna Korba
About/Subject Third Reich
About/Subject Holocaust
Date
This Edition Published 2004
Copyright 2004
Identifying Codes
Barcode 9 788388 822865
ISBN 83-88822-86-1
Format Paperback
Publication Location Radom, Poland
Genre
Page Count / Font 141 pages
Language Polish
Chapters WSTĘP
KWESTIA ŻYDOWSKA - PROBLEM MIĘDZYNARODOWY
KWESTIA ŻYDOWSKA - PROBLEM III RZESZY
ŚWIADKOWIE LUBLINLANDU
Adolf Hitler
Alfred Rosenberg
Heinrich Himmler
Reinhard Heydrich
Adolf Eichmann
Hans Frank
OBSZAR
ORGANIZACJA
Deportacje
Getta
Judenraty
OSTATECZNE ROZWIĄZANIE KWESTII ŻYDOWSKIEJ
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ MAP

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment