Katarzyna Billip, Zofia Chociłowska

Słownik minimum angielsko-polski polsko-angielski / English-Polish Polish-English Compact Dictionary

1982 (This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Katarzyna Billip
Author Zofia Chociłowska
Publisher Wiedza Powszechna
Copyright Holder Wiedza Powszechna
Cover/Jacket Design by Józef Czesław Bieniek*
Lead Editor Bożenna Maria Kozłowska
Editor Izabella Jastrzębska
Technical Editor Halina Tryniszewska
Technical Editor Anna Markowska
Corrector Czesława Tomaszewska
Printed by Drukarnia im. Rewolucji Październikowej
Date
This Edition Published 1982
Printed 1982-10
Copyright 1965
Identifying Codes
ISBN 83-214-0298-4
Edition No. X
Price 50 zł
Format Paperback
Publication Location Warszawa, Poland
Genre
Page Count / Font
Languages English, Polish

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment