Wiesław Tłaczała

Środowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo

2002 (This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Wiesław Tłaczała
Publisher Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Copyright Holder Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Printed by Poznańskie Zakłady Graficzne SA
About/Subject LabView
About/Subject Programming
About/Subject Software Development
Date
This Edition Published 2002
Copyright 2002
Identifying Codes
Barcode 9 788320 427547
ISBN 83-204-2754-1
Price 58 zł
Issue Number I
Format Paperback + CD
Publication Location Warszawa, Poland
Genre
Page Count / Font 338 pages
Language Polish

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment