Alexandre Dumas

A régens lánya

2016 (This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Alexandre Dumas
Imprint Adamo Books Kiadó
Copyright Holder Adamo Books Kft.
Publisher Adamo Books Kft.
Works
Date
This Edition Published 2016
Identifying Codes
ISBN 978-963-387-718-0
Format e-Book
Publication Location Hungary
Genre
Language Hungarian
Original Language French
Original Title Une Fille du Régent
Chapters ELSŐ FEJEZET
Egy apátnő a XVIII. századból
MÁSODIK FEJEZET
A család jó útra tér
HARMADIK FEJEZET
A patkány és az egér
NEGYEDIK FEJEZET
Mi történt három nappal később, száz mérföldre a Palais Royaltól?
ÖTÖDIK FEJEZET
melyben a véletlen a gondviselést megszégyenítő módon siet hősünk segítségére
HATODIK FEJEZET
Az utazás
HETEDIK FEJEZET
A "Királytigrishez" címzett szálló egyik szobájában
NYOLCADIK FEJEZET
Egy vadász, az orléans-i herceg őkegyelmessége libériájában
KILENCEDIK FEJEZET
A pecsétek hasznáról
TIZEDIK FEJEZET
A látogatás
TIZENEGYEDIK FEJEZET
melynek során Dubois bebizonyítja, hogy az ő rendőrsége
jobban működött ötszázezer frankért, mint a miénk hárommillióért
TIZENKETTEDIK FEJEZET
Megint Rambouillet-ban
TIZENHARMADIK FEJEZET
La Jonquière kapitány
TIZENNEGYEDIK FEJEZET
Moutonnet úr, a Saint-Germain-en-Laye-i posztókereskedő
TIZENÖTÖDIK FEJEZET
Így bízzon az ember az ismertetőjelekben!
TIZENHATODIK FEJEZET
Olivarès herceg őexcellenciája
TIZENHETEDIK FEJEZET
Uram, bretonok vagyunk!
TIZENNYOLCADIK FEJEZET
André úr
TIZENKILENCEDIK FEJEZET
A kis ház
HUSZADIK FEJEZET
A művész és a politikus
HUSZONEGYEDIK FEJEZET
A vér szava
HUSZONKETTEDIK FEJEZET
Mi történt ezalatt ott, ahová Gastont várták: a rue du Bacon?
HUSZONHARMADIK FEJEZET
Bretagne-ban
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
A savenay-i boszorkány
HUSZONÖTÖDIK FEJEZET
A letartóztatás
HUSZONHATODIK FEJEZET
A Bastille
HUSZONHETEDIK FEJEZET
Hogy éltek akkoriban a Bastille-ban a halálraítéltek?
HUSZONNYOLCADIK FEJEZET
Egy éj a Bastille-ban
HUSZONKILENCEDIK FEJEZET
Új fogolytárs
HARMINCADIK FEJEZET
Az ítélet
HARMINCEGYEDIK FEJEZET
Családi gyűlölet
HARMINCKETTEDIK FEJEZET
Államügyek és családi ügyek
HARMINCHARMADIK FEJEZET
amelyből kiviláglik, hogy nem tanácsos másokat önmagunk után megítélni,
különösen akkor nem, ha az embert Dubois-nak hívják
HARMINCNEGYEDIK FEJEZET
Monceaux
HARMINCÖTÖDIK FEJEZET
A régens megbocsát
HARMINCHATODIK FEJEZET
Az utolsó találkozás
HARMINCHETEDIK FEJEZET
Nantes
HARMINCNYOLCADIK FEJEZET
A tragédia
HARMINCKILENCEDIK FEJEZET
Epilógus
Notes No translator specified in the book.

Epub version, available in mobi format with different ISBN as well.

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment