De Wervelwind (UK) 19420401 v01 i01

1942-04 (First Published)

Main Details
Credits
Other Royal Air Force
Contributing Writer Pieter Sjoerds Gerbrandy
Periodical Title De Wervelwind (UK) [1942-1944]
About/Subject World War II
Date
First Published 1942-04
Identifying Codes
Volume Number 1
Issue Number 1
Format Magazine
Publication Location London (UK)
Genre
Page Count 32 pages
Language Dutch
Chapters Picture: Vice-Admiraal C.E.L. Helfrich - Bevelhebber Strijdkrachten Oost
Picture: H.M. Koningin Wilhelmina
Inleiding - Waarom maandblad De Wervelwind
Wat op het spel staat - Prof. Mr. P.S. Gerbrandy
Cripps'missie naar Britsch-Indië
De slag in de Java-zee
Prins Bernhard vliegt naar Ottawa
Europa tegen de moffen.
Er is slechts één Nieuwe Orde: de Orde van het Verzet
Waarom is de blitzkrieg in Rusland mislukt?
Vliegende Hollanders
Het verzet der Kerken
Levensruimte of stervensruimte?
Vrijwilligers voor!
Malta: 2.000 maal ongebroken!
Het gewroet der Japanners in Nederlandsch Oost-Indië
Wat het Amerikaansche tijdschrift TIME over onze strijders zegt
Nederland aan het radio-front
De Engelschen zijn er!
Afbraak van den landbouw
Nederlandsche arbeiders in Duitschland
Duitsche handleiding in het plunderen
In Duitschland: het vraagstuk der arbeidskrachten
Het Engeland van vandaag
Nederlandsch en Indisch tegoed in het buitenland
Van Verre Vrienden
Kantteekeningen bij enkele belangrijke regeeringsmaatregelen
Notes De Wervelwind, a Dutch monthly publication, issued from april 1942 until december 1944. It was printed in London and was airdropped by the Royal Air Force over occupied Netherlands during the Second World War.

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment