Павел Лойка

Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі: эвалюцыя феадальнай рэнты ў другой палове XVI-XVIII ст

1991 (This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Павел Лойка
Publisher Навука i тэхнiка
Date
This Edition Published 1991
Identifying Codes
ISBN 5-343-00563-2
Format Paperback
Publication Location Belarus
Genre
Page Count / Font 112 pages
Language Belarusian
Original Language Belarusian
Notes Pavel Loika "Private-peasants of Belarus: the evolution of feudal rent in the second half of the XVI-XVIII centuries"

130 х 205 mm

Першае комплекснае даследаванне феадальнай рэнты ў прыватных уладаннях Беларусі ў другой палове XVI-XVIII ст. Даецца характарыстыка павіннасцей, паказваецца рост зксплуатацыі сялян у магнацкіх вотчынах і маёнтках дробнай і сярэдняй шляхты. Разлічана на навуковых супрацоўнікаў, выкладчыкаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гістарычным мінулым Беларусі.


Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment