إحسان الملائكة

جلال الدين الرومي: صائغ النفوس

(First Published)

Main Details
Credits
Author إحسان الملائكة
Publisher المركز الثقافي العربي
Copyright Holder المركز الثقافي العربي
About/Subject Rumi
Date
First Published
Identifying Codes
Edition No. 1
ISBN 13 978-9953-68-731-5
Barcode 9 789953 687315
Format Paperback
Publication Location Casablanca
Genre
Page Count 240 pages
Language Arabic

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment