Alistair MacLean

Jedynym Wyjściem Jest Śmierć

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Alistair MacLean
Typography by Teresa Ciechowicz-Poreda*
Production Anna Susicka
Technical Editor Lidia Wójcik
Corrector Aleksandra Klimaszewska
Corrector Małgorzata Szczęsna
Cover Artist Jan Fleischmann
Cover Artist Waldyna Fleischmann
Translated by Robert Ginalski
Publisher Krajowa Agencja Wydawnicza
Printed by Prasowe Zakłady Graficzne
Manufacturing by RSW Prasa-Książka-Ruch
Works
Date
This Edition Published
Copyright
Identifying Codes
ISBN 83-03-02017-x
Other Zam. D-648 0-11
Price 250,- zł
Issue Number 1
Format Paperback
Publication Location Poland
Genre
Page Count 228 pages
Language Polish
Original Language English
Original Title The Way To Dusty Death
Notes © Copyright for the Polish edition by
Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin 1988
KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA
RSW "Prasa-Książka-Ruch"
Wydanie I. Nakład (Edition) 150 000+350 egz.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne
Koszalin, ul. A. Lampego

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment