Marjatta Häti-Korkeila, Hannu Kähönen

Tuotesuunnittelun perusteita

1981 (Copyright)

Statistics
{{list.display_name || list.name | capitalize}}: {{list.count}}
Main Details
Credits
Author Marjatta Häti-Korkeila
Author Hannu Kähönen
Publisher Werner Söderström Osakeyhtiö
Publisher Series WSOY-ammattioppikirjat
Copyright Holder Marjatta Häti-Korkeila
Copyright Holder Hannu Kähönen
Copyright Holder Werner Söderström Osakeyhtiö
Designed by Seppo Korkeila
Layout by/Layout Coordinator Seppo Korkeila
Cover/Jacket Design by Seppo Korkeila
Editor Raija Tähkiö
Printed by WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo
Date
Copyright 1981
Printed 1985
Identifying Codes
ISBN 10 951-0-11340-9
YKL (Finnish) K6912
Format Paperback
Publication Location Porvoo, Helsinki, Juva
Genre Design/Graphic Design
Crafts & Hobbies
Art
Textbook
Page Count / Font 158 pages
Language Finnish
Chapters Johdanto
Käsi- ja taideteollisuus
Suunnittelun vuorovaikutus
Tuotantotyypit
Tuotantotapahtuma
Ideasta tuotteeksi
Suunnittelutapahtuma
Suunnittelutyön kulku
Tuotteen laatu
Käyttäjän ja ostajan huomioon ottaminen
Tuotteen vaikutukset
Laadun ominaisuudet
Tuotteen ulkonäkö

Discussions

There are no discussion topics yet! Create a New Topic.