Listing and selling {{itemType}} in the Marketplace is now free for a limited time! Start Selling

Marjatta Häti-Korkeila, Hannu Kähönen

Tuotesuunnittelun perusteita

{{list.count}}
Sell this item With no fees for a limited time!
Details
Main Details
Credits
Author Marjatta Häti-Korkeila
Author Hannu Kähönen
Publisher Werner Söderström Osakeyhtiö
Publisher Series WSOY-ammattioppikirjat
Copyright Holder Marjatta Häti-Korkeila
Copyright Holder Hannu Kähönen
Copyright Holder Werner Söderström Osakeyhtiö
Designed by Seppo Korkeila
Layout by/Layout Coordinator Seppo Korkeila
Cover/Jacket Design by Seppo Korkeila
Editor Raija Tähkiö
Printed by WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo
Date
Copyright 1981
Printed 1985
Identifying Codes
ISBN 10 951-0-11340-9
YKL (Finnish) K6912
Format Paperback
Publication Location Porvoo, Helsinki, Juva
Genre Design/Graphic Design
Crafts & Hobbies
Art
Textbook
Page Count / Font 158 pages
Language Finnish
Chapters Johdanto
Käsi- ja taideteollisuus
Suunnittelun vuorovaikutus
Tuotantotyypit
Tuotantotapahtuma
Ideasta tuotteeksi
Suunnittelutapahtuma
Suunnittelutyön kulku
Tuotteen laatu
Käyttäjän ja ostajan huomioon ottaminen
Tuotteen vaikutukset
Laadun ominaisuudet
Tuotteen ulkonäkö
Page last updated 1 week ago by mirva
Discussion
Discussion
New Topic