De kroniek van de Kamara - Een verhaal uit Guinee

Main Details
Credits
Told by Vase Kamara
Translated by Timothy Geysbeek
Translated by Jobba Kamara
Translated by Marloes Janson
Publisher Series Bibliotheca Africana
Publisher Elmar BV
Copyright Holder (This Edition) Stichting Bibliotheca Africana
Cover/Jacket Design by Studio Raster
Maps Karin Vocking
Series Editor Jan Jansen
Introduction by Timothy Geysbeek
Introduction by Marloes Janson
Identifying Codes
ISBN 10 90-389-0725-7
Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI) NUGI 350 / 653
Barcode 9 789038 907253
Format Paperback
Page Count 128 pages
Language Dutch
Original Language Koniyakan, English
Notes De kroniek van de Kamara
Een verhaal uit Guinee
Verteld door Vase Kamara

De kroniek van de Kamara - Een verhaal uit Guinee
is een uitgave van uitgeverij Elmar BV, Rijswijk
De rechten op deze uitgave berusten bij de
Stichting Bibliotheca Africana, Utrecht

Toelichting van de vertalers
De hier gepuliceerde tekst is in overleg met TImothy Geysbeek uit het Engels vertaald. Bij de vertaling uit het Koniyakan, een Mande-taal, naar het Engels zijn velen betrokken geweest, maar het merendeel van het werk is gedaan door Geysbeek en Jobba Kamara.

------------------

The Chronicle of the Kamara
A story from Guinea
Told by Vase Kamara

The Chronicle of the Kamara - A Story from Guinea
is a publication of publisher Elmar BV, Rijswijk
The rights of this publication reside with the
Bibliotheca Africana Foundation, Utrecht

Note from the translators
The text published here has been translated from English in consultation with Timothy Geysbeek. In the translation from Koniyakan, a Mande-language, to English, many have been involved, but the majority of the work was done by Geysbeek and Jobba Kamara.

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment