Lars Magnar Enoksen

Runor - Historia, Tydning, Tolkning

1998 (Copyright)

Main Details
Credits
Author Lars Magnar Enoksen
Cover/Jacket Design by Maria Jörgel
Cover Art by Lars Magnar Enoksen
Illustrator Lars Magnar Enoksen
Printed by Publit.se
Publisher Historiska Media
Date
Copyright 1998
Printed 2013
Identifying Codes
ISBN 13 978-91-7593-093-0
Barcode 9 789175 930930
Format Paperback
Publication Location Sweden
Genre
Page Count / Font 240 pages
Language Swedish
Chapters Tack
Förord
Inledning

Runforskningens historia i korta drag

Uppgifter om runorna i äldre utomnordisk literratur

Uppgifter om runorna i äldre nordisk litteratur

De urnordiska runorna

Urnordiska runinskrifter

Vikingatidens runor

Runlära

Vikingatida runinskrifter

Medeltidens runor

Medeltida runinskrifter

Runkalendrar och runstavar

Rungaldrar

De anglo-frisiska runorna

Runforskningens historia från mitten av 1500-talet

Nazisternas missbruk av runorna

Det moderna bruket av runor

Litteratur i urval
Register över runforskare och medeltida historiker
Inskriftsregister
Sakregister
Notes First edition.

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment